RSS

Kategoriarkiv: brann

Matthew Hall – SPOR I ASKE

sporiaskeLikskuedommar-krim

Etter ein husbrann vert ein mann og dei to stedøtrene hans funne omkomne. Stesonen har forsvunne. Likskuedommar Jenny Cooper er den som skal finne ut kva som har skjedd, og mykje tyder på at dette var meir enn ein vanlig husbrann.

KVIFOR kjem du til å like denne?
Fordi du er stor fan av britisk krim, med spennande og solide plott.

(2014)

Les meir

 
Éin kommentar

Posta av den 25/01/2021 tommar brann, bristol, england, forsvinning, hall, rettsmedisiner

 

Egil Birkeland, Bjørnar Pedersen – DØDE TING

dødetingPirattaxi, brannstifting og anna moro

Mowinckels Hospits brenn ned, og nattevakta, som Elmer Henriksen har hatt kontakt med, døyr i brannen. Hospitseigaren meiner brannen er påsett, og vil at Henriksen skal sjå på saka.

KVIFOR kjem du til å like denne?
Fordi du har sansen for krim som harselerer litt med sjangeren.

(2008)

Les meir

 

Ninni Schulman – GUTTEN SOM SLUTTET Å GRÅTE

Ei kvinne døyr etter ein husbrann i Hagfors, og det kan tyde på at den eksplosive brannen er påtent. Ein mann har vorte sett syklande frå staden like før.

Ikkje mange dagane etter, står eit nytt hus i brann på den vesle staden, og brannen liknar veldig på den forrige.

(2012)

Les meir

 
Éin kommentar

Posta av den 02/04/2017 tommar brann, hagfors, journalist, politi, pyroman, schulman, sverige

 

Jon Hallur Stefansson – ULVEN

ulven

I ein liten kystby på Island, fryktar det lokale politiet at ein pyroman er på ferde.

Hjelp vert tilkalla frå hovudstaden, og det byrjar snart å danne seg eit mønster, der familier vert sett opp mot kvarandre.

(2008)

Les meir

 
Kommenter innlegget

Posta av den 19/01/2015 tommar brann, island, pyroman, stefansson

 

Ian Rankin – THE BLACK BOOK

blackbookEin mann vert slått ned utanfor ei slaktarforretning i Edinburgh. Seinare vert politimannen Brian Holmes slått ned utanfor ein kafé.

John Rebus byrjar grave i ei gammal sak, og Siobhan Clarke jobbar med ei overvaking av eit taxikontor.

Etter kvart vert dei fire sakene meir og meir knytt til kvarandre, og knutepunktet viser seg å vere storskurken Big Ger Rafferty.

(1993)

Les meir