RSS

Kategoriarkiv: dahl (arne)

Arne Dahl – MØRKETALL

mørketallNok ei av bøkene frå supersalet i haust. Hadde aldri høyrt noko snakk om Arne Dahl (som er et pseudonym for svenske Jan Arnald) før eg las denne boka, og hadde derfor relativt lave forventningar. Men du verden, for ei imponerande bok.

Ei ung jente forsvinn under ein klassetur i skogane utanfor Stockholm. Mange bilar har vorte sett i området, men spora ser ut til å stoppe opp. Samstundes vert ei underlig kiste funnen under ei utgraving i Stockholm, og finnaren og kista forsvinn.

Så dukkar det opp eit halshogd lik i sentrum av den svenske hovudstaden.

(2005)

Les meir