RSS

Kategoriarkiv: grønland

Søren & Lotte Hammer – DEMONEN SOM GRÅT

Den tyske forbundskanslaren er på flytur over grønlandsisen for å inspisere den globale oppvarminga. Frå flyet får dei auge på eit lik, som sit nakent, med samanbundne hender, nedfrose i isen.

Det viser seg at liket, ei ung kvinne, har vore sakna i 25 år. Konrad Simonsen får saka, og undervegs merkar han at denne har fleire likheitstrekk til andre saker han har jobba med.

Samstundes vert han motarbeida frå høgaste hold i Danmark.

(2010)

Les meir

Reklame