RSS

Kategoriarkiv: rankin

Ian Rankin – MORTAL CAUSES

mortalcausesDen sjette boka om John Rebus.

Denne gongen er det festival i Edinburgh, og byen er full av turistar. Når politiet finn eit mishandla lik i dei forletne gangane under den gamle hovudgata Royal Mile, mistenker dei at religiøse aktivistar er på ferde.

At det er hektisk aktivitet blant våpensmuglarar og terroristar rundt byen samstundes, gjer at politiet fryktar eit angrep på festivalpublikummet.

(1994)

Les meir

Reklame
 
Éin kommentar

Posta av den 24/03/2016 tommar edinburgh, politi, rankin, rebus, religion, skottland, terror

 

Ian Rankin – STANDING IN ANOTHER MAN´S GRAVE

standinginanothermansgrave
Den tolvte boka om John Rebus, og i tillegg den fyrste der Rebus og Rankin si nye stjerne Malcom Fox, møtes.

Rebus jobbar no som sivilist for ei slags Cold Case-gruppe, og ser nærare på tre kvinner som har forsvunne langs same veistrekninga i løpet av ei tiårsperiode.

Mora til ei av jentene er ein pådrivar i saka, og sjølv om andre ikkje ser samanhengen mellom sakene, så er ikke Rebus ukjend med å gå eigne vegar.

(2012)

Les meir

 

Ian Rankin – THE BLACK BOOK

blackbookEin mann vert slått ned utanfor ei slaktarforretning i Edinburgh. Seinare vert politimannen Brian Holmes slått ned utanfor ein kafé.

John Rebus byrjar grave i ei gammal sak, og Siobhan Clarke jobbar med ei overvaking av eit taxikontor.

Etter kvart vert dei fire sakene meir og meir knytt til kvarandre, og knutepunktet viser seg å vere storskurken Big Ger Rafferty.

(1993)

Les meir

 
 

Ian Rankin – STRIP JACK

stripjackStrip Jack er den fjerde boka om inspektør John Rebus.

Under eit raid i ein sexklubb, finn politiet eit kjent parlamentsmedlem saman med ein kvinne på eit rom. Og sjølvsagt står avisene på utsida i det MP Gregor Jack vert ført ut i dei ventande politibilane.

Rebus synes synd på Jack, og er nysgjerrig på kvifor ikkje kona hans har gitt lyd frå seg. Jack fortel at han og kona har forskjellig omgongskrets, men då kona vert sakna, viser det seg at omgongskretsen hennar har ting å skjule.

(1992)

Les meir

 
Éin kommentar

Posta av den 19/07/2014 tommar edinburgh, forsvinning, politi, rankin, rebus, skottland

 

Ian Rankin – TOOTH AND NAIL

tooth&nailDen tredje boka om Rebus. Denne gongen har han vorte henta til London for å hjelpe til å løyse ei sak der ein seriemordar er laus.

Fleire kvinner har vorte funne drepne rundt om i London, og utover det at dei er kvinner, virkar det ikkje som om det er nokon likheitstrekk mellom ofra, anna enn den bestialske måten dei vert drepne på.

Rebus er på nye beitemarker her, og har fått beskjed om å vere forsiktig, så han ikkje trakkar dei lokale på tærne.

(1992)

Les meir

 
Éin kommentar

Posta av den 08/05/2014 tommar london, politi, rankin, rebus, seriemordar

 

Ian Rankin – HIDE & SEEK

hideandseekDette er den andre boka om John Rebus, og i kommentarfeltet fortel forfattaren at helten frå Edinburgh langt frå var ferdig utvikla her.

Ein narkoman vert funnen død i (den fiktive) forstaden Pilmuir. Alt tyder på ei vanleg overdose, men Rebus anar uråd. I det okkuperte huset han vert funnen i, er det okkulte teikningar på veggane, og mykje tyder på at nokon har flytta på liket etter at han døde. Han byrjar nøste i eit nærast umulig puslespel, der brikkane sakte men sikkert fell på plass.

Det viser seg at Rebus har rota seg bort i ei sak som har forgreiningar heilt til topps i Edinburgh.

(1990)

Les meir

 
 

Ian Rankin – NÅR MØRKET FALLER

Set in Darkness er den ellevte boka om Rebus.

Året er 1999, og Skottland skal endelig få sitt eige parliament, 20 år etter at dei hadde avstemming sist.

Under oppussing av eit hus ved Queensberry House, vert eit lik funne innemurt i ein vegg.

Berre nokre få dagar etter funnet, vert ein framståande politikar drepen i same område, på ein måte som liknar. Rebus og Clarke må finne ut om det er ein samanheng.

(2000)

Les meir

 
Éin kommentar

Posta av den 05/04/2012 tommar edinburgh, rankin, rebus, skottland

 

Ian Rankin – A QUESTION OF BLOOD

Fann denne boka når eg såg gjennom samlinga for å oppdatere meg på kva bøker eg har lest dei siste åra. Denne vart kjøpt inn saman med The Falls og Resurrection Men, men etter å ha lest bakpå den, kom eg til at den ikkje vart lest den gongen.

Siobhan har vorte plaga av ein fyr, som vert funnen død etter at leilegheita hans brenn. Rebus har vorte sett på pub med han kvelden før, og han dukkar opp med store brannskader på hendene.

På ein skule i South Queensferry, nord for Edinburgh, går ein tidlegare SAS-soldat amok med våpen, og drep to unge gutar, og skadar ein tredje.

Rebus og Siobhan er involverte i å finne ut av begge sakene, og etter kvart kjem det fleire aktørar på bana.

Denne boka kom ut etter Ressurection Men og før Fleshmarket Close, og er nummer 14 i serien, av totalt 17.

(2003)

Les meir

 
2 kommentarar

Posta av den 31/08/2011 tommar edinburgh, massakre, politi, rankin, rebus, skottland, soldat

 

Ian Rankin – SPESIALENHETEN

Malcolm Fox jobbar i Spesialenheita i Edinburgh. Dei etterforskar interne saker i politiet, og er dermed den minst populære avdelinga i politiet. Han har akkurat vore med på å bygge ei sak mot ein politimann som har vore på kant med lova i ei periode, når han får eit nytt oppdrag.

Politimannen Jamie Breck har kome opp på ei pedofili-overvakingsliste, og Fox får i oppdrag å jobbe tett med han, for å prøve å avsløre han. Ei sak Fox absolutt ikkje vil ha.

Det viser seg at det er meir grums rundt Breck enn ein trudde, og det vert farleg for Fox. Samstundes har han ein aldrande far på gamleheimen, og ei syster som vert mishandla av sambuaren sin.

(2009)

Les meir

 
Kommenter innlegget

Posta av den 27/03/2011 tommar edinburgh, politi, rankin, skottland

 

Ian Rankin – RESURRECTION MEN

Dette er den trettande boka i serien, og er altså boka etter The Falls.

Ein kjend kunsthandlar i Edinburgh vert drepen, men på grunn av sine problem med autoritetar, vert Rebus kasta av saka. I tillegg må han gå gjennom polititrening på nytt, som straff.

I tillegg må Rebus vere eit bindeledd mellom storskurken Big Ger Cafferty, og unge DS Clarke.

PS: Har seinare lest denne boka på norsk, der den heiter Botsgang. Den kan anbefalast. Ei veldig god oversetjing.

(2002)

Les meir

 
Éin kommentar

Posta av den 19/08/2008 tommar edinburgh, politi, rankin, rebus, skottland