RSS

Kategoriarkiv: snikskyttar

Eirik Wekre – TROLLMANNENS LÆREGUTT

trollmannenslæreguttMayhem i Oslo sentrum

Oslo er vertskap for utdelinga av Nobels Fredspris, og unge, arbeidsledige demonstrantar frå heile Europa har innteke byen, for å vise si uvilje mot at det er nettopp EU som skal få prisen. Leiaren for politispanarane Theo Hannover får nyss om at ein kjent snikskyttar er på veg til Noreg, samstundes som demonstrasjonane vert meir valdelege. 

KVIFOR kjem du til å like denne?
Fordi du likar krim med aktuell samfunns-tematikk. 

(2013)

Les meir

Reklame
 

Deon Meyer – SYV DAGER

syvdagerSør-Afrikansk krim, og eit hyggeleg nytt bekjentskap.

I Cape Town får politiet inn ein trussel om at ein politimann vert skoten kvar dag, inntil dei arresterer personen som drepte advokaten Hanneke Sloet. Innsendaren er overtydd om at politet bevisst ikkje har arrestert vedkomande, sjølv om dei veit kven det er.

Så byrjar trusselskrivaren å skyte politifolk, og etterforskaren Benny Griessel får ansvaret for å både finne snikskyttaren, og finne ut kven som drap Sloet.

(2011)

Les meir