RSS

Kategoriarkiv: summerscale

Kate Summerscale – THE SUSPICIONS OF MR WHICHER

Denne boka tek utgangspunkt i ei sann historie.

I 1860 vert ein tre år gammal gut, Saville Kent, funnen drept, med strupa skoren over, i hagen på godset til familien.

Dette er heilt i starten av historia til politietterforskarane, eller detektivane. Det fanst den gongen berre åtte stykker i heile England, og dei jobba i London. Dette var ein av dei fyrste, om ikkje den fyrste, gongen ein av dei vart kalla ut av hovudstaden på eit oppdrag.

Jonathan Whicher var inspektøren som fekk oppdraget, men det enda i skandale for mannen som vart rekna som den beste etterforskaren i England. Han kunne ikkje finne ut av saka, og det måtte han leve med resten av livet, same kor mange saker han løyste i etterkant.

Summerscale har lagt til ein del eigne ting, og løyser saka på sin måte, uavhengig av historia.

Det seiast at denne hendinga dannar grunnlaget for alle detektivhistoriene me les om den dag i dag.

(2008)

Les meir

Reklame